Elektrisk induksjon, betegnelse dels brukt i betydningen elektrostatisk induksjon, dels i betydningen elektrisk forskyvning eller flukstetthet.