Polarisasjonsretning. Polariteten for en magnet angis ved å angi hvilken pol som er nordpol og hvilken som er sydpol. Et polarisert dielektrikum har positiv polaritet på den siden der det er overskudd av positiv ladning. For en elektrisk likestrømskilde angis polariteten for tilkoblingsklemmene (strømuttakene) med + for den høyeste og − for den laveste spenningen. Når en slik kilde kobles til en lastmotstand, går strømmen i lasten fra + til −.