Tyndalleffekt, spredning av lys mot partikler mindre enn lysets bølgelengde, spesielt spredning mot partiklene i en kolloidal løsning, først beskrevet av J. Tyndall 1868. Lys som spres vinkelrett på stråleretningen, viser seg å være fullstendig lineært polarisert. I andre retninger er det delvis polarisert, Tyndalls fenomen. Tyndalleffekten benyttes for å bestemme konsentrasjon av kolloidale løsninger ved hjelp av nephelometer eller diafanometer.