Kortvarig elektrisk strømstøt (strømpuls) eller kortvarig forandring av elektrisk spenning (spenningspuls). Også kortvarig stråle (partikkelstråle, lysstråle). Pulser kan komme enkeltvis, følge tilfeldig etter hverandre eller komme regelmessig med en bestemt hyppighet, pulsfrekvensen.