Magnetisk feltstyrke, også kalt magnetisk feltintensitet eller magnetiserende feltstyrke, vektorstørrelse som brukes i elektromagnetismen, symbol H. Magnetisk feltstyrke oppstår som følge av elektrisk strøm i ledere, eller som en virkning av indre, atomære eller molekylære strømmer i permanent magnetiserte materialer. Sammenhengen mellom magnetisk feltstyrke og den magnetiske flukstetthet B er H = B/μ, der μ betegner den magnetiske permeabilitet. Se magnetisme.