Elektrostatisk felt er et elektrisk felt som er fremkalt av elektriske ladninger som er i ro.