Fri elektron-teori er en teori innen elektromagnetismen. Den forklarer elektriske og termiske egenskaper for metaller ved at et metall inneholder en gass av frie elektroner. Ett eksempel på en egenskap som teorien forklarer er konduktans.