Kraftlinjer, feltlinjer, romkurver som viser retningen av kraften i et kraftfelt. Tettheten av feltlinjene kan betraktes som et mål for størrelsen av kraften. Se kraftfelt.