Koersitiv feltstyrke, den magnetiske feltstyrke H, som skal til for at den magnetiske flukstettheten B (den magnetiske induksjonen), skal bli redusert til null i et ferromagnetisk stoff, f.eks. jern, når dette tidligere har vært magnetisert av et felt i motsatt retning. Den koersitive feltstyrken er liten for magnetisk bløte materialer, og er stor for materialer som brukes til permanente magneter. Se hysterese.