Strømfortrengning, effekt i strømførende ledninger. Når elektrisk vekselstrøm med høy frekvens føres gjennom en ledning, vil strømmen bli forskjøvet ut mot overflaten av ledningen. Dette skyldes induserte spenninger som oppstår i det indre av ledningen pga. de hurtige variasjonene i magnetfeltet som strømmen frembringer. Ved meget høye frekvenser vil praktisk talt all strøm gå i overflatesjiktet, dette kalles skinneffekt.