Kelvinbro er innen elektromagnetisme en spesialisert utgave av Wheatstones bro. Den er konstruert for å gjøre nøyaktige målinger av resistans (elektrisk motstand).