Henry Augustus Rowland, amerikansk fysiker, fra 1876 professor ved Johns Hopkins University i Baltimore. Rowland viste eksperimentelt i 1878 at et elektrisk ladet legeme i bevegelse gir en magnetisk virkning (Rowland-effekt), et resultat som var viktig for den teoretiske fysikk. Rowland var den første som laget optiske gittere med flere hundre streker per mm, en prestasjon som med den daværende teknikk var ganske enestående. Se optisk gitter.