Ettingshauseneffekt, magnetotermisk effekt oppdaget av den tyske fysisker og matematiker Albert von Ettingshausen 1887. Effekten består i at når en tynn metallstrimmel, som fører elektrisk strøm i lengderetningen, anbringes i et magnetfelt som er rettet vinkelrett på strimmelens plan, vil punkter som ligger rett overfor hverandre ved strimmelens to sidekanter, få forskjellig temperatur. Ettingshauseneffekten, som er analog med halleffekten,kommer av at strømmen avbøyes til siden i magnetfeltet, slik at strømlinjene trenges sammen langs strimmelens ene sidekant. Den er i de fleste ledere svært liten, men blir betydelig i enkelte metaller (bl.a. vismut) og halvledere. Den omvendte effekt, hvor en temperaturforskjell på tvers av magnetfeltet frembringer en elektrisk strøm, kalles nernsteffekt.