Induksjonsstøt, strømstøt som oppstår ved en plutselig forandring av det magnetiske feltet gjennom en strømkrets, f.eks. når primærstrømmen i en transformatorkrets eller strømmen til magnetiseringsviklingen i en elektrisk maskin brytes. Den induserte spenningen kan da bli mange ganger større enn den man får ved den vanlige, periodiske variasjon av primærstrømmen eller viklingsstrømmen. I sekundærkretsen kan det derfor dannes gnister som kan forårsake store skader. Slike gnister kan man sikre seg mot f.eks. ved spesielle kortslutningsbrytere, gnistgap, spenningsavhengige motstander. Induksjonsstøt utnyttes praktisk i gnistinduktorer. Se induktor.