Strømningsstrøm, elektrisk strøm som oppstår når en ikke-ledende væske strømmer gjennom et ikke-ledende tynt rør. Grenseflatene mellom de to dielektrika blir polarisert, og det overføres ladning fra det ene stoffet til det andre. Væsken blir elektrisk ladet, og sammen med væskestrømmen oppstår det da en elektrisk strøm, strømningsstrøm, som er et såkalt elektrokinetisk fenomen.