Glimutladning, selvstendig elektrisk utladning mellom kalde elektroder i en gass ved lavt trykk. Utladningen foregår kontinuerlig og får gassen til å lyse. Dette utnyttes i glimlamper til reklamelys, signallamper osv. Et lignende fenomen, koronautladning, kan opptre ved høyere trykk, f.eks. i luft ved atmosfæretrykk, når den elektriske feltstyrken blir stor. Se gassutladning.