Tore Olsen, norsk fysiker, dr.philos. 1966, professor ved NTH 1966–68, professor i fysikk med elektronikk som spesialfelt ved Universitetet i Oslo 1968–80. Dekanus ved det matematisk-naturvitenskapelige fakultet 1975–80. 1981–87 direktør ved Statens forskningspolitiske råd, deretter ekspedisjonssjef i Utdannings- og forskningsdepartementet. Olsen har bl.a. utført eksperimentelle undersøkelser av metallers elektroniske egenskaper, og av metallkontakter på elektriske halvledere.