Reaktiv strøm, den komponenten av en vekselstrøm som er faseforskjøvet 90° i forhold til spenningen. Matematisk kan den uttrykkes ved strømmen multiplisert med sinus til faseforskyvningen mellom strømmen og spenningen.