Aktiv strøm, komponenten av en vekselstrøm som er i fase med spenningen, og som representerer energiforbruk, i motsetning til reaktiv strøm som er faseforskjøvet 90° i forhold til spenningen.