Zeta-potensial, ζ-potensial, elektrokinetisk potensial, spenningsfallet i det diffust ladede og bevegelige væskesjikt som dannes utenfor grenseflaten mellom et fast stoff og en væske. Zeta-potensialet forårsaker elektrokinetiske fenomener.