Coulombkraft, frastøtende eller tiltrekkende kraft på en ladd partikkel fra en annen, beskrevet ved Coulombs lov (se C. A. Coulomb). Betegnelsen brukes særlig i elementærpartikkel- og kjernefysikk. På tilsvarende måte betegnes det elektriske feltet omkring en ladd partikkel som coulombfelt.