Helikoner, en type elektromagnetiske bølger eller kvanter i et plasma som er plassert i et konstant magnetisk felt. De er karakterisert ved at den elektriske feltvektor beskriver en spiral om magnetfeltet. Helikoner brukes oftest om slike bølger i metaller og halvledere der de frie ladningsbærerne utgjør et plasma med høy densitet. Tilsvarende bølger i ionosfæren kalles whistlers.