Gyromagnetisk effekt, effekt som viser sammenhengen mellom magnetisering og dreiningsmoment eller mellom spinn (bevegelsesmengdemoment) og magnetisk moment. Effekten kan påvises i ferromagnetiske materialer, idet en forandring av magnetiseringsretningen til en stav kan medføre en målbar forandring i stavens rotasjonstilstand. Dette ble først vist av S. J. Barnett 1914.