Konduktor er i fysikken det samme som en leder. Ordet brukes særlig om elektrisk leder, til dels også om varmeleder.