Emisjon, emisjon er i fysikken at noe sendes ut. Det kan for eksempel være elektroner (se elektronemisjon ) eller fotoner (se luminescens ).