Gyromagnetisk forhold, forholdet mellom det magnetiske momentet for et atomært system, og systemets spinn (bevegelsesmengdemoment). Vanligvis uttrykkes det gyromagnetiske forhold, G, ved G = g s e/2m, der s er partikkelens spinn målt i enheter av h/2π (h er Plancks konstant), e er den elektriske elementærladning og m er elektronets masse eller, om det er en atomkjerne som betraktes, protonets masse. g kalles den gyromagnetiske faktor og er en karakteristisk konstant for en partikkel eller et system av partikler. For elektroner er g lik –2,0023, for protoner 5,586 og for nøytroner –3,827.