Gjennomtrengelighet, forholdet mellom magnetisk flukstetthet B og magnetisk feltstyrke H. Som symbol for permeabilitet brukes som regel μ, μ = B/H. Relativ permeabilitet er forholdet mellom permeabilitet for et stoff og permeabilitet for tomt rom. For de fleste stoffer er den relative permeabilitet meget nær lik 1, for diamagnetiske litt mindre, for paramagnetiske litt større, men for ferromagnetiske stoffer er den mye større enn 1. Permeabilitet for tomt rom kalles også den magnetiske konstant. Den betegnes vanligvis med μ0 og er lik 4π·10−7 henry/meter.