Magnetoresistans, forandring av elektrisk resistans i en leder eller halvleder som utsettes for et magnetfelt. Magnetoresistans er en av de galvanomagnetiske effektene. Man skiller mellom transversal magnetoresistans, hvor strømmen går på tvers av magnetfeltet, og longitudinal magnetoresistans, hvor strømmen går parallelt med magnetfeltet. Magnetoresistansen kan være positiv eller negativ. I enkelte halvledere (f.eks. indiumantimonid) er den meget stor, og avhenger dessuten sterkt av strømretningen i forhold til krystallaksene, noe som kan gi verdifulle opplysninger ved undersøkelse av krystallenes struktur. Den relaterte kjempemagnetoresistans-effekten opptrer i magnetiske lagdelte strukturer og er av kvantemekanisk opprinnelse.