Karakteristisk stråling, linjespekter-delen av et røntgenspektrum. Røntgenspekteret består av to deler: et linjespekter og et sammenhengende eller kontinuerlig spekter. Det kontinuerlige spekteret skyldes bremsestråling og er uavhengig av hva slags stoff som sender ut strålingen. Bølgelengdene i linjespekteret er derimot bestemt av grunnstoffet i det materiale strålingen kommer fra, dvs. at de er karakteristiske for dette stoffet.