John Henry Poynting, britisk fysiker, 1880 professor i fysikk ved Mason College i Birmingham, 1900 professor i fysikk ved University of Birmingham. Hans viktigste arbeider er innenfor teorien for elektromagnetisme og elektromagnetiske bølger, hvor navnet hans er knyttet til den såkalte poyntingvektoren. Han arbeidet også med lystrykket og dets betydning i solsystemet og med elastisitetsteori.