Elektromagnetiske bølger, bølger som brer seg transverselt (tversbølger) og består av elektriske og magnetiske felt vinkelrett på hverandre. Begge feltene varierer med samme frekvens, de er i fase med hverandre og brer seg gjennom tomt rom med en fart på ca. 3 · 108 m/s (300 000 km/s). Slike bølger oppstår f.eks. rundt en elektrisk leder som fører vekselstrøm.

Eksempler på elektromagnetiske bølger er radiobølger, synlig lys, infrarød og ultrafiolett stråling, røntgenstråling og gammastråling. De sistnevnte oppstår ved atomære prosesser, ved akselererte partikler eller ved atomkjernereaksjoner, se røntgenstråler og gammastråler. Se for øvrig elektromagnetisk stråling.

Teorien for elektromagnetiske bølger ble fremsatt av J. C. Maxwell 1864, og han beregnet også utbredelseshastigheten for bølgene. Beregningene viste at hastigheten var lik lyshastigheten, som allerede var målt med stor nøyaktighet på den tiden. Maxwell antok derfor at lys måtte være en form for elektromagnetiske bølger. Dette ble bekreftet ved eksperimenter, og det ble etter hvert klarlagt at elektromagnetiske bølger omfatter mange fenomener som ytrer seg som bølger. Alle har samme hastighet i tomt rom, men de har forskjellig svingetall (frekvensf), og dermed også forskjellig bølgelengde (λ).

1887 fremstilte H. Hertz eksperimentelt elektromagnetiske bølger ved hjelp av elektriske svingekretser (se elektriske svingninger), og la dermed grunnlaget for utviklingen av trådløs telegrafi og radioteknikk.

Foreslå endringer i tekst

Foreslå bilder til artikkelen

Kommentarer

6. november 2013 skrev Jey Rufa'i

Hei!

Jeg la merke til følgende:

"... de er i fase med hverandre og brer seg gjennom tomt rom med en fart på ca. 3 · 10^5 m/s (300 000 km/s)."...Er det ikke slikt at EM-bølger har en hastighet som er i samsvar med lysets hastighet, som da er ca. 3*10^8 m/s=300 000 000m/s=300 000km/s ???Mvh,

Jeylani A. Rufa'i

E-post: xHackOsx@Hotmail.Com

Har du spørsmål om artikkelen? Skriv her, så får du svar fra fagansvarlig eller redaktør.

Du må være logget inn for å kommentere.