Magnetisk motstand er i fysikken det samme som reluktans.