Corbinoeffekt, oppdaget 1911 av italieneren O. M. Corbino: Når en elektrisk strøm ledes radielt gjennom en metallplate som står loddrett på et magnetfelt, vil feltet bøye strømmen til siden slik at det oppstår en sirkulær strømkomponent i platen. Corbinoeffekten er et spesialtilfelle av halleffekten.