Elektrisk kapasitet er en eldre betegnelse på det som nå kalles elektrisk kapasitans.