Transmisjonsfaktor, transmittans, forholdet mellom den energi som slipper gjennom en delvis absorberende eller reflekterende flate og den energi som faller inn mot flaten i form av lyd, lys eller annen spesifisert stråling.