Svart legeme, et tenkt legeme som absorberer all den lys- og varmestråling som faller på det. Alle virkelige legemer reflekterer stråling i visse frekvensområder og er derfor ikke fullstendig svarte. Strålingen fra et svart legeme er fullstendig bestemt ved legemets temperatur, og det har betydelig teoretisk interesse å vite hvordan denne strålingen er sammensatt. I praksis etterlignes et slikt legeme best ved en liten åpning til et hulrom med absorberende vegger. Når strålingen fra et legeme bare skyldes dets temperatur, termostråling, er utstrålingstettheten ved enhver temperatur og enhver bølgelengde større fra et svart legeme enn strålingen fra ethvert annet legeme ved samme temperatur. Et svart legeme kalles derfor en fullstråler. Strålingen beskrives ved Plancks strålingslov. Et svart legeme kalles derfor også en Planck-stråler, iblant også en hulromsstråler. Se svart stråling.