Faradays skivedynamo, den første form for en elektrisk generator som er basert prinsippene om magnetisk induksjon. Består av en kobberskive som er montert på en aksel og plassert mellom polene på en hesteskomagnet, og forsynt med slepekontakter koblet til akselen og randen av skiven. Skiven ligger da i et plan som er normalt på et statisk magnetisk felt. Når skiven roterer, blir det indusert en elektromotorisk spenning mellom akselen og randen av skiven. Den elektriske polariteten avhenger av rotasjonsretningen og orienteringen av det magnetiske feltet. Den induserte spenningen i denne typen generator vil typisk være lav.