Elektrisk influens, den fordeling av elektrisk ladning som foregår i et legeme når det bringes inn i et elektrisk felt, se elektrostatisk induksjon.