Termomagnetiske effekter, elektriske og termiske effekter som finner sted når en leder eller halvleder med en temperaturgradient (dvs. temperaturen varierer med posisjonen på legemet) plasseres i et magnetfelt. For et magnetfelt i vertikalretningen, og med en temperaturgradient i nord–sør-retningen, kan følgende termomagnetiske effekter opptre: Ettinghausen-Nernst-effekt (et elektrisk felt i øst–vest-retningen); Righi–Leduc-effekt (en temperaturgradient i øst–vest-retningen); en endring i termoelektrisk effekt og en endring i termisk ledningsevne (konduktans).