Når et ferromagnetisk stoff, f.eks. jern, forandrer sin magnetiske tilstand, skjer dette ikke som en kontinuerlig prosess, men ved at små områder (domener) plutselig skifter magnetiseringsretning. Effekten kan registreres ved at et jernstykke anbringes inne i en spole som er koblet til en høyttaler gjennom en forsterker. Når man beveger en magnet i nærheten av jernet i spolen, høres en knitrende lyd i høyttaleren. Denne skyldes induksjonsstøt i spolen hver gang et domene forandrer sin magnetiske tilstand.