Elektrisk ledningsevne er et eldre ord for konduktans, som er den inverse verdien av resistans.