Nikeforos 1, keiser 802–11. Han førte en stram finanspolitikk og gjenopprettet bysantinsk administrasjon i Hellas; falt i kamp med bulgarerne.