Miloš Obrenović, fyrste av Serbia, sønn av en fattig bonde. Utmerket seg i kampene mot tyrkerne og oppnådde etter et heldig opprør 1815–16 indre uavhengighet for Serbia. 1817 ble han valgt til arvelig fyrste, anerkjent av tyrkerne 1830. Han var grunnleggeren av Serbias uavhengighet; regjerte hardt og grusomt, ble etter flere opprør avsatt 1839, men fikk igjen makten 1858–60 etter Aleksander Karageorgević.