Vasallstat, i folkeretten en stat hvis selvstyre er begrenset pga. en annen, suveren stats overherredømme. I alminnelig språkbruk også om forhold hvor avhengigheten er politisk, militær eller økonomisk.