Balkans øvrige historie

Balkan er en halvøy i Sørøst-Europa, og brukes ofte noenlunde synonymt med Sørøst-Europa. Det er uenigheter om hvordan Balkan skal avgrenses, kulturelt, historisk eller geografisk, men en vanlig definisjon inkluderer Albania, Bosnia-Hercegovina, Bulgaria, Hellas, Kosovo, Kroatia, Montenegro, Makedonia, Serbia, samt den sørlige delen av Romania og den europeiske delen av Tyrkia.Balkan har opp gjennom historien vært et veikryss, et møtested for handel, og et område preget av invasjoner og migrasjon. Hele artikkelen

Vi trenger ny fagansvarlig for

Balkans øvrige historie

Vil du bli fagansvarlig?

Redaktør

Ida Scott

Inneholder 1 kategorier:

  1. Balkans øvrige samtidshistorie

Inneholder 4 artikler: