Balkans historie omfatter her de landene i Sørøst-Europa som utgjøres av Albania, Bulgaria, Hellas, Romania, det tidligere Jugoslavia unntatt Slovenia samt den europeiske delen av Tyrkia, men det hersker uklarhet om den nordlige grensen for Balkanhalvøya.Balkan har ligget i skjæringspunktet mellom øst og vest, og deler av Balkan har gjennom historien vært behersket av store riker, som Romerriket, Det bysantinske riket, Det osmanske riket, Det habsburgske riket (fra 1867 kalt Østerrike-Ungarn) og Sovjetunionen. Hele artikkelen

Inneholder 1 kategori:

Ny artikkel