Ioannis Metaxas, gresk general og politiker. Som generalstabssjef fra 1913 kom han i opposisjon til statsminister Eleftherios Venizelos, idet han ønsket å bevare Hellas' nøytralitet i første verdenskrig. Han var også motstander av det militære engasjement i Lilleasia i 1921–22. Som monarkist gikk han i landflyktighet da Konstantin 1 ble avsatt i 1917, men vendte tilbake med kongen i 1920. Da monarkiet ble avskaffet i 1923, gikk han igjen i eksil, men vendte snart tilbake og arbeidet for restaurasjon, noe han oppnådde i 1935. Fra 1936 statsminister med diktatorisk makt, til sin død. Førte nøytralitetspolitikk ved utbruddet av andre verdenskrig i 1939, men tok opp et effektivt forsvar ved det italienske angrepet i oktober 1940.