Osmaner, navnet på den tyrkiske stammen som grunnla det osmanske rike (Tyrkia). Senere ble det brukt som nasjonalitetsbetegnelse inntil Kemal (Atatürk) i 1923 erstattet det med ordet tyrker.