Født i Vlora (Avlonya) i en innflytelsesrik familie. Albansk politiker, grunnlegger av den uavhengige staten Albania og første regjeringssjef (1912-1914). På slutten av 1800-tallet hadde Qemali (Kemal) viktige stillinger i det osmanske byråkratiet i Istanbul, men kom etterhvert i konflikt med sultanen. Etter ungtyrkernes revolusjon i 1908 satt han en kort periode i det osmanske parlamentet, men sluttet seg snart til den albanske nasjonalbevegelsen. Qemali er først og fremst kjent for sin rolle i den albanske uavhengighetserklæringen i Vlorë 28. november 1912. Under første verdenskrig jobbet han i eksil for å samle støtte til Albanias uavhengighet. I dag avbildes Qemali på albanske pengesedler, og en rekke institusjoner er oppkalt etter ham.