Skanderbeg, Skënderbeu, albansk fyrstesønn og nasjonalhelt. Han ble som barn tatt til sultanen, oppdratt som muslim og ble utdannet på militærskoler. Han utmerket seg i tyrkisk krigstjeneste og fikk hedersnavnet Iskander (etter Aleksander den store) Bey (herre), som ble til Skanderbeg. Under slaget ved Niš (Serbia) i 1443 flyktet han, gikk over til kristendommen og erobret Krujë, familiesetet i Albania. 1444–66 ledet han den albanske motstanden mot tyrkiske invasjoner, noen ganger i samarbeid med italienske fyrster. Likevel ble albanerne gjentatte ganger stående alene. Motstanden Skanderbeg ga tyrkerne ble viden kjent i det kristne Europa, og paven utropte ham til Kristi atlet. Skanderbeg døde en naturlig død. Selv om motstanden fortsatte noen år, fikk tyrkerne full kontroll over Albania i 1480.