Bystat, stat som består av en by og dens nærmeste omland. Fra historisk tid er de greske statsdannelser i oldtiden eksempler på bystater, hvor Athen er det mest kjente. Fra moderne tid er både delstater som Hamburg og selvstendige stater som Singapore å regne som bystater.